De Passie 2021 wordt De Passie 2022

In maart 2020, toen de coronacrisis de kop opstak, besliste de stuurgroep van De Passie 2020 in Sint-Niklaas om het evenement niet te laten doorgaan. Dat bleek de juiste beslissing, want niet veel later ging ons land in lockdown. Na grondige overweging zette de parochieploeg het licht op groen om het project uit te stellen naar 2021. De stuurgroep greep die kans en doopte De Passie 2020 om in De Passie 2021.

Dat was met het nodige voorbehoud, want niemand wist hoe lang de pandemie ons parten zou spelen en wat de gevolgen ervan zouden zijn. Ook dat voorbehoud blijkt nu terecht. Onlangs beraadde de stuurgroep zich opnieuw over het project. Zij kwam tot de conclusie dat het geen goed idee is om te streven naar een editie in april 2021. Dan zouden we elke dag met een bang hart naar de statistieken moeten kijken, uit schrik dat het weer niet zal kunnen plaatsvinden. En nog eens alles annuleren na zoveel inspanningen zou erg demotiverend zijn.

Daarom besliste de stuurgroep om De Passie in Sint-Niklaas met nog een jaar uit te stellen. 
De nieuwe datum wordt zaterdag 9 april 2022.

Wij zullen tijdens de komende weken onze sponsors, leden en ereleden zelf contacteren om de nodige regelingen te treffen.