De Passie 2020 geannuleerd wegens dreiging COVID-19

Op 11 maart werd door het bisdom Gent en door IJD, jongerenpastoraal Vlaanderen in het bisdom Gent beslist om de diocesane vormelingendag, die in het kader van De Passie 2020 op 4 april in Sint-Niklaas zou plaatsvinden, af te gelasten. We lieten dan ook weten dat De Passie 2020 zelf in het gedrang kwam. Na overleg van de stuurgroep van De Passie 2020, de parochieploeg en de pastorale vzw van de parochie in Sint-Niklaas op 12 maart kunnen we u het volgende meedelen.

Gegeven de ingrijpende maatregelen van de overheid en van de bisschoppen van België om de verspreiding van het corona-virus (COVID-19) zoveel mogelijk te beperken, en na raadpleging van de burgemeester van de stad Sint-Niklaas, achten we het als parochie onvermijdelijk om De Passie 2020, met inbegrip van het voor- en nevenprogramma, op 4 april af te gelasten. Iets anders beslissen zou onverantwoord zijn.

De leden van de stuurgroep, onze regisseur Stefan Van Guyse en muzikale leider Jan Wagemans, de cast en de artistieke crew hebben twee jaar hard gewerkt om dit mooie project te doen slagen. We keken er geweldig naar uit. Daarom doen we er nu alles aan om de voorstelling te verplaatsen naar het weekend van Palmzondag 2021.

Gunt u ons nog even de tijd om de haalbaarheid van die piste te onderzoeken. Wij willen dit immers beslist snel, maar tegelijk ook niet overhaast beslissen. Gunt u ons ook de tijd om een regeling te treffen voor wie een ticket kocht, een bus bestelde of het project financieel steunde. Die personen en/of groepen zullen door ons zelf gecontacteerd worden. Hou er rekening mee dat onze werking achter de schermen voor het grootste deel draait op vrijwilligers.

Dank voor uw begrip, uw geduld en voor uw steun. Laten we nu eerst extra zorg dragen voor elkaar en voorzichtig zijn. Moge jullie deze moeilijke tijd behouden doorkomen. En moge De Passie 2020 (hopelijk) verrijzen in 2021.