Geef een vrije bijdrage

De Passie wordt gratis aangeboden, maar uiteraard is de organisatie ervan allerminst gratis. Dit evenement is dan ook enkel mogelijk dankzij vrijwilligerswerk en sponsoring. Ook particulieren kunnen echter bijdragen.

Giften van minder dan 50 euro kunt u steeds overschrijven op ons rekeningnummer als een vrije bijdrage*:

BE83 7350 4386 6115

Begunstigde:
De Passie 2020 – Pastorale Parochiale vzw van de Parochie in Sint-Niklaas
Philippus Neridreef 3
B-9100 Sint-Niklaas

In het vak mededeling noteert u:
‘Vrije bijdrage De Passie 2020’

* Indien u graag een gift van 50 euro of meer geeft, dan nodigen we u uit om lid of erelid van De Passie 2020 te worden. Klik hier voor meer informatie. Opgelet: wanneer u zomaar 50 euro of meer overschrijft op onze rekening, zonder contact met ons op te nemen om u aan te melden als lid of zonder het digitale formulier voor (ere-)leden in te vullen, dan beschouwen wij dit als een gewone vrije bijdrage en NIET als een lidmaatschap! U hebt in dat geval dus ook geen recht op een gratis kaart noch op de andere voordelen van het lidmaatschap.