Mensen met een beperking

De Passie 2020 zet in op inclusie. Daarom doen we extra moeite om zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Personen met gehoorproblemen zullen de tekst van de voorstelling kunnen volgen op het grote scherm dat op de markt van Sint-Niklaas zal worden opgesteld. Voor mensen met een visuele beperking zullen we audiodescriptie voorzien zodat ook zij niets van het passieverhaal en het gebeuren daarrond zullen moeten missen. Momenteel Hou deze website in de gaten voor meer concrete info in de loop van de komende maanden.

Voor minder mobiele personen zullen er extra voorzieningen zijn, waaronder eigen tribunes. Momenteel kunnen enkel leden en ereleden van De Passie al tickets kopen. Vanaf 6 december 2019 wordt de ticketverkoop veralgemeend. Dan vindt u hier de nodige informatie.