Organisatie

Enkele stuurgroepleden van De Passie 2020 in Lier 2018

De Passie wordt voor de vierde keer georganiseerd in Vlaanderen. Er bestaat evenwel geen centrale organisator. Elke editie werd door het initiatief en de inzet van een lokale groep mogelijk gemaakt.

De organisator van deze editie, De Passie 2021, is de parochie in Sint-Niklaas. De administratieve, financiële en juridische aspecten van het project werden door de parochie ingebed in haar Pastorale Parochiale vzw van de Parochie in Sint-Niklaas (ondernemingsnummer 4.527.216.65). Het feitelijke organisatorische werk werd door de parochieploeg toevertrouwd aan de stuurgroep De Passie 2021, onder leiding van coördinator Chris De Beer.