Zondag 18 februari – 5de impuls

Omdat we geloven dat het goede uiteindelijk zal overwinnen. Op zondag brengen we enkel goed nieuws uit de actualiteit.

 

Voor veel mensen is het leven in Nigeria niet gemakkelijk. Dreiging van terreurgroep Boko Haram, armoede, het leven in de vaak te grote steden is er soms erbarmelijk. En toch is er hoop, en toch is er vreugde. Er zijn namelijk drie Nigeriaanse vrouwen die zich hebben gekwalificeerd voor de Olympische Winterspelen in Zuid Korea. Met bobsleeën! Hoe het de dames zal vergaan zullen we een dezer dagen wel zien, maar voor ons zijn het al ware kampioenen!

Lees het artikel

Zaterdag 17 februari – 4de impuls

Op de ‘Stille’ zaterdagen moet er niet veel gezegd worden. Verwijlen bij een beeld, een bijbelvers.

Liefde en trouw ontmoeten elkaar, heil en vrede omhelzen elkaar. Ps 85, 11

Vrijdag 16 februari – 3de impuls

Eenzaamheid is een actueel thema, maar het is al zo oud als dat er mensen zijn. Ook in de bijbel zien we nog al eens figuren worstelen met eenzaamheid. Elke vrijdag gaan we hier dieper op in.

 

jozef – mt 1,16.18-21.24

16Jakob nu was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd geboren Jezus die Christus genoemd wordt.

18De geboorte van Jezus Christus vond plaats op deze wijze. Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef, bleek zij, voordat ze gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest. 19Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden. 20Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. 21Zij zal een zoon ter wereld brengen die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden.”
24Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had en nam zijn vrouw tot zich.

 

Kan je je voorstellen hoe eenzaam Jozef zich gevoeld moet hebben toen hij hoorde dat Maria zwanger was van de heilige Geest? De Heer zendt een boodschapper om Jozef in zijn eenzaamheid bij te staan. Is het mij al overkomen dat iemand bij me kwam staan?