Waarom De Passie?

Omdat we geloven dat het de moeite waard is het lijdensverhaal van Jezus op een eigentijdse manier te brengen en dat het verhaal van Jezus’ lijden, sterven en verrijzen verder moet gaan.